MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI : ATELIER MUSON

Ünvanı : ATELIER MUSON  ( Aşağıdaki metinde satıcı olarak hitap edilecektir. )

Adres : Yeşilce Mh. Diken Sk. No : 4 / 1 ,  Kağıthane / İstanbul

E-posta: [email protected]

 

Telefon: +90 533 297 1739  / +90 531 902 29 94

1.2ALICI:

İş bu sözleşme kapsamında ALICI (https://www.ateliermuson.com/) internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI’ nın, üye olurken ya da sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınacaktır.

 

MADDE 2 – TESLİMAT

 

2.1 - KAPIDA ÖDEME ile verilen siparişlerde, bu sözleşmeyi kabul eden herkes, siparişini eksiksiz teslim alacağını önceden kabul etmiş sayılır. Teslim alınmayan siparişlerde SATICI, ALICI’dan kanuni hak iddia edilebilir.

 

2.2 -  SATICI; gönderilerini Mng , Ptt ve Aras Kargo şubesi bulunan bölgelere en geç 7 iş günü içerisinde göndermeye çalışır. Ancak bazı zorunlu hal durumlarında ve kargo şirketlerinden dolayı aksaklıklar yaşanabilmektedir. Satıcı, gecikme durumlarından ya da teslimat yapılmamasından sorumlu değildir.

 

MADDE 3 – TANIMLAR

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

 

 

MADDE 4 – GECİKME FAİZİ

4.1 - Ödeme şekli kredi kartı veyahut peşin olacağı için SATICI tarafından gecikme faizi kesinlikle uygulanmaz.

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 - ALICI,  internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. ALICI’ nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul etmiş olur.

5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak şartı ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.

5.3 -  Kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Kargo firmasının, sipariş edilen ürünü ALICI’ya teslim edilmesi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI kesinlikle sorumlu tutulamaz.

5.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 - SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açık bir biçimde onayını almak nedeni ile aynı kalite ya da fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir veya ALICI’nın bilgisi dahilinde siparişi iptal edebilir.

5.6 -  SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

5.7 -  SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin nerede ise imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde müşteriye yazılı olarak bildireceğini, 15 iş günü içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8 - ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9 -  Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın tamamen habersiz olması durumunda yetkisi olmayan kişiler tarafından haksız ya da hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili olan banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye ücretleri ALICI’ya aittir.

5.10 -  SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa benzeri ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin aksatması durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul ve beyan etmektedir.

5.11 -  SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen ev, iş yeri vb. adresi, e-posta adresi, sabit veya mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim türlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

5.12 - ALICI, sözleşme konusu mal/hizmet teslim almadan önce kontrol edecek; ezilmiş, kırılmış, ambalajı yırtılmış, kesilmiş, son kullanma tarihi geçmiş... hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’nın kesin olarak sorumluluğundadır. Cayma hakkı kullanılacak ise mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura geri iade edilmelidir.

5.13 - İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden şahıs işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki yönden kişisel olarak sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı mevcuttur.

5.14 -  ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız veya taciz edici bir şekilde, yasalara aykırı bir gaye için, başkalarının maddi ya da manevi haklarını taciz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı işlemlerde bulunamaz.

5.15 - SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve başka üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi yöneten kişiyi tutmamakta ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

5.16 -  ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine saygı göstermeli ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul eder. Aksi takdirde, doğacak olan tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve özellikle ALICI’yı bağlayacaktır.

5.17 – ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

6.1 – ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, müşterinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

6.2 - Cayma hakkının kullanılması için 3 (üç) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kesinlikle kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 3 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

g) Kişiye özel üretilen ürünlerin değişimi veya iadesi ne yazık ki yapılmamaktadır.

h) Kampanyalı satın alınan ürünlerin değişimi, iptali veya iadesi kesinlikle yapılmamaktadır. Kampanyalı ürünlerde stoklar sınırlı tutulmuştur. Müşteri sipariş verdiğinde o ürünün stoğu tükenmiş ise iptal, değişim ve iade işlemi gerçekleştirilemez.

I) İade kargosunda bizim yolladığımız kargonun ücreti (10₺), sizlerin yollayacağı kargonun ücreti (10₺) ALICI'ya aittir.

i) Değişim kargosunda bize yolladığınız kargonun ücreti (10₺), bizim yollayacağımız kargo ücreti (10₺) ALICI'ya aittir.

j) Covid-19 virüsü nedeniyle küpe kategorisindeki ürünlerin değişimi veya iadesi yapılmamaktadır.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlık ürünler, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar,  aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22’nci maddesinin 5 ve 6’ncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.161,67 TL,

b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.032,65 TL’dir.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR